David Pieters

De geïntegreerde man

Zelfrealisatie en de geïntegreerde man.

Ja of nee? Wil je dit? Wat voel je daarbij? Wat zegt je lichaam? Neem je nog de tijd om af te stemmen met wat er in en met je gebeurt? Heb je nog zicht op jezelf?

Wij mensen zijn heel veel bezig met wat we ergens van vinden. Met onze mening vormen en met het beoordelen van situaties, mensen en onszelf. Daarmee blijven we heel erg rondhangen in het hoofd. 

Er is niks mis met denken trouwens. Sterker nog, de meeste mensen denken veel te weinig of laten het aan anderen over of volgen klakkeloos wat hun verteld wordt. Maar ergens iets van vinden is iets anders dan denken en voelen. Mensen vinden van alles maar denken en voelen te weinig. 

Het onderliggende patroon is dat we disconnected zijn geraakt. Disconnected van onszelf en wat er in ons leeft, onze verlangens, drijfveren, patronen en ook van waardevolle en authentieke delen van onszelf.

Disconnected van het lichaam

Ik ontdekte bij mezelf dat ik met mijn hoofd ergens iets van kan vinden, maar dat mijn lichaam soms andere (hele belangrijke) informatie voor mij heeft die veel relevanter is voor mijn dagelijks leven dan het hebben van mijn mening. 

Als je de informatie die via je lichaam tot je komt niet voelt, dan kun je er ook niet naar luisteren. Die disconnectie ligt aan de basis van burn-outs, ziektes, moeheid, migraine, korte lontjes, niet voedende relaties of werk enz. enz.  

Keuzes vanuit het hoofd

Als je voornamelijk in je hoofd leeft is het moeilijk om keuzes te maken. Het is de reden waarom zoveel mannen (en vrouwen ook) eindeloos twijfelen en worstelen met het maken van keuzes. Omdat ze geen helderheid hebben vanuit hun lichaam. Ze denken dat de antwoorden uit het hoofd moeten komen. Het denken zet ons helaas meestal op het verkeerde been.

Ik ontdekte dat mijn keuzes pas echt kunnen kloppen als ik ook de volledige informatie vanuit mijn lichaam gevoeld, doorvoeld en ontvangen heb. En daar is soms tijd voor nodig. Tijd die we onszelf in onze maatschappij helaas niet vaak geven. We zijn afgestemd op onze gedachten, maar te weinig op ons lichaam en op onze intuitie.

De kloof

In het hoofd leven is een van de grootste problemen van onze tijd. Alsof intelligentie alleen in het hoofd zit. Echte intelligentie zit juist veel dieper in het lichaam, in ons hart, in ons gevoel, in de lagen van energie en zelfs in onze tenen. 

De kloof tussen het denken en het voelen zorgt er voor dat we ook niet goed weten wat we moeten doen als het over gevoel gaat. Dat uit zich dan vaak in onze relaties, waar alles naar boven komt. En met voelen bedoel ik alles wat in het lichaam gebeurt. Het gaat niet alleen over emoties. Denk aan de knoop in je maag, een somber gevoel en spanning.

Als je in je hoofd leeft dan voel je soms letterlijk een soort druk in je voorhoofd. Je bewustzijn is dan gefocust in je hoofd. Alsos het zwaartepunt van je lijf in je hoofd zit. Je hebt allerlei gedachten die je niet goed kon loslaten, Sommige zijn dwangmatig. Over andere mensen, over jezelf, over de toekomst, over het verleden. Je leeft daardoor niet in het moment. En dat kan dodelijk vermoeiend zijn.

Wat is een geïntegreerde man?

Alles wat authentiek van jou is en dus bij je hoort, maar wat je onderdrukt, ontkend of afgewezen hebt, wil erkend of geintegreerd worden. Als een soort verloren of vergeten kinderen willen deze delen thuis komen in je leven. En dat is eigenlijk ook precies wat het is. Je gaat deze delen thuisbrengen, integreren in jezelf en in je leven.

Een geintegreerde man is een man die emotioneel geheeld is (of op weg is naar heling) en zijn volledig mens-zijn kan omarmen. Het is een man die zowel zijn sterke als zijn zwakke kanten kan benoemen en omarmen. Een man die kwetsbaar en krachtig kan zijn. Een man die zijn verantwoordlijkheid kan nemen, maar ook zijn afhankelijkheid beseft.

Een geïntegreerde man is een man die leeft vanuit verbinding met zichzelf en vanuit die basis het leven en relaties aan gaat.

Integratie is ook dat je je denken en je voelen met elkaar kan verbinden. Daarmee zet dan de trein als het ware weer op het spoor. 

Het proces van integreren

Om heel te worden moet je integreren. En wel die delen die je dus nog niet geïntegreerd hebt. Soms weet je dat niet eens van jezelf. Maar je voelt in ieder geval een soort blokkade of energie waardoor je vastloopt op een bepaald levensgebied. Relaties, geld, seksualiteit, depressies, verslavingen. In feite gaat het over alles wat je hebt onderdrukt, weggestopt of verloren. Bewust of onbewust.

Je kan je mannelijkheid onderdrukken of je vrouwelijkheid, je liefde, je kracht, je gevoeligheid, je seksualiteit, je speelsheid, je denken, je voelen enzovoorts. Alle aspecten van jezelf, die er om wat voor reden dan ook niet konden zijn of die je nog niet hebt ontwikkeld. 

Vaak als gevolg van grote of kleine trauma’s uit je jeugd. De thema’s waar we als volwassenen in onszelf nog mee worstelen vinden zijn oorsprong in de kinderjaren en onze relatie met een of beide ouders. Daar stapelt alles zich dan vervolgens bovenop.

Maar alles wat authentiek van jou is en bij je hoort, wil een plek in je leven krijgen, omdat ze nu eenmaal die bij jouw mens-zijn horen, en daarom deel van je zijn. Plus je hebt de volledigheid van jezelf nodig in je leven. Tenminste, als je echt als en met jezelf door het leven wilt gaan. 

Het kind in jezelf

Het tegenovergestelde van integratie is een split of een verdeling. Mensen die zichzelf niet integreren blijven ergens gespleten en dus verdeeld in zichzelf. Dat afsplitsen doen we als kind met delen van onszelf waar we op worden afgewezen of bestraft, afhankelijk van het milieu waarin je opgroeit. Het mag er blijkbaar niet zijn dus onderdrukken of verbergen we het. 

Als we als mensen niet op weg gaan naar die heelheid in onszelf, dan blijven we die die tweedeling voelen. In het ergste geval leef je dan het leven van iemand anders. Herhaal je patronen van je vader of moeder (of blijf je je steeds afzetten), en van de mensen in je omgeving of van je partner.

Jezelf vrijzetten

Zelfrealisatie gaat uiteindelijk over je volledige Zelf worden en belichamen. Dat betekent oa dat we het verlorene in onszelf zoeken en vinden. Dan staan we weer in verbinding met onszelf en daardoor kunnen we ons ook vanuit veel meer echtheid verbinden met de mensen en de wereld om ons heen.

David

Luister hier naar een van mijn podcasts die aansluite bij dit artikel.

Supernova Podcast · Drie vragen om vanuit je ware zelf te leven

LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Facebook

Op de hoogte blijven van publicaties en nieuwe Podcasts?

Mijn thema's gaan over persoonlijke groei in een veranderende wereld. Over bewustwording en ontwaken, Human Design, ondernemen en vrijheid het volgen van je eigen unieke en authentieke weg. Ik stuur zo'n 1x per maand een e-mail.

Het Menu