David Pieters

Empowered om vrij te zijn

Hoe je je empowered gaat voelen.

Eén van de ingrediënten en voorwaarden voor verandering is dat je een paradigm shift maakt in hoe je het leven en jezelf ziet en ervaart.

Op dit moment zijn er over de hele wereld regels waardoor we op een of andere manier in onze vrijheid belet worden. Regels die ons worden opgelegd door overheden. En hier komt gaandeweg steeds meer protest tegen, want iedereen wil uiteindelijk vrij zijn om zelf te bepalen waar je wilt gaan en staan.

Er speelt dus een groot thema op het vlak van vrijheid.

Wij mensen zijn heel goed in het bedenken van regels. Regels voor een ander en ook regels voor onszelf. Vaak ongeschreven regels, die we ook weer doorgeven aan onze kinderen. Meestal met goede bedoelingen, bijvoorbeeld vanuit bescherming of vanuit praktische redenen, maar vaak ook vanuit angst en controle. Hoe dan ook, het punt is dat we allemaal geleerd hebben om vanuit beperkingen (niet vanuit vrijheid) te denken, via de programmaties en inprentingen die wij mensen zelf BEDACHT hebben. Culturele, politieke, religieuze en economische inprentingen.

Ja, ik denk dat wij onszelf in grote mate van onze eigen vrijheid beroven door diepe conditioneringen, inprentingen en belemmerende overtuigingen. Bedachte regeltjes over van alles en nog wat. Ik ga zo een paar voorbeelden noemen.

Ik ben voor vrijheid en houd niet van een overheid die allerlei regeltjes bedenkt. Maar ik besef me ook dat het niet slechts de overheid of een andere autoriteit buiten mezelf is die mijn vrijheid inperkt.

Sterker nog, wij zijn zelf onze eigen grootste belemmering als het gaat om hoe vrij wij ons voelen. Het zijn juist die regels, waarbij nooit een overheid of instituut aan te pas komt die ons, vaak onbewust, vasthouden waar we zijn.

De allergrootste valkuil is dat wij zijn gaan geloven dat vrijheid ons van buitenaf gegeven en ontnomen kan worden. Dat is de illusie.

Het is niet mijn bedoeling om hier een discussie te ontketenen over vrijheid in de wereld om ons heen en de rol van overheden daarin. Ik gebruik het alleen even als illustratie. Ik begrijp heel goed dat er nu ook daadwerkelijk regels worden opgelegd waardoor veel mensen in de problemen komen. Dit niet is waar mijn stukje over gaat. Het onderzoek wat ik bij mezelf doe, en daarom deel het ik het, is welke ‘regels’ ik ben gaan geloven of heb bedacht die mij, bewust of onbewust, in mijn keuzevrijheid beletten. EN hoeveel vrijheid ik dus heb weggegeven.

Ik geef een paar voorbeelden.

Zo geloofde ik lange tijd dat ik toch echt niet zomaar met mijn kinderen naar het buitenland kon vertrekken. Dat ik toch echt mijn kinderen niet ´zomaar´ uit school kon halen. Dat ik toch echt vast zat in mijn verantwoordelijkheden in Nederland. Dat ik toch echt niet kon gaan doen wat wat ik het liefste wilde. Het waren dat soort regels die me tegenhielden. Regels die van kracht waren en van kracht bleven omdat ik ze geloofde.

Ik hield mezelf gevangen. Tot het moment dat ik ontdekte dat ik eigenlijk vrij was.

Ook allerlei goede bedoelingen kunnen diep ingeprente sociale regels worden die je kunnen belemmeren in je groei en vrijheid. Zoals dat je er altijd voor een ander moet zijn. Voor je kinderen, ouders of partner. Dat de mensen in jouw omgeving je nodig hebben of dat jij hen nodig hebt en dat kiezen voor jezelf en je eigen geluk egoïstisch is. Maar denk ook aan de verzinsels (regels zijn vaak niet meer dan verzinsels) dat je nu toch echt eens moet settelen, succesvol moet zijn, een kind moet krijgen, gezin moet stichten of je leven beter op orde moet hebben. En deze lijst kunnen we volgens mij eindeloos aanvullen. Voel je vrij om dat in de comments te doen. 😜

Ik vermoed, maar onderzoek het vooral in jezelf, dat de regels die ons het meest in onze vrijheid beknotten, regels zijn die wij onszelf opleggen.

Het zijn de diepe programmaties die je vertellen hoe het hoort en wat er van je verwacht wordt. Ze vertellen je bijvoorbeeld hoe je moet leven, wat je wel of niet moet doen en dat je niet je kop boven het maaiveld moet uitsteken. Dit kan wel, dit kan niet. Stemmen in je hoofd die je tot de orde roepen als je buiten de gebaande paden gaat. Regels waar je je niet per se aan HOEFT te houden en waar je het ten diepste misschien niet eens mee eens bent. En toch houden ze je tegen.

Wij zijn gaan geloven dat we beperkt zijn in onze vrijheid.

Empowerment is zien dat je juist wel vrij bent en dat je jezelf kan bevrijden uit de gevangenis van je eigen overtuigingen.

Je kan een leven lang bezig zijn met alles wat er niet goed is in de wereld en met de regels en wetten in een land, maar de meest belemmerende wetten en regels om zelf vrijheid te ervaren, zitten gewoon in je eigen hoofd.

Hoe meer ik mezelf daarvan bewust word, hoe meer zeggenschap ik over mijn leven terug krijg en hoe minder ik me druk hoef te maken over wat er beslist wordt door bv een overheid. Niet dat dat onbelangrijk is, maar het heeft niet mijn grootste prioriteit want ik heb daar veel minder invloed op. En het kan ook een behoorlijke afleiding zijn van mijn eigen innerlijke pad naar vrijheid.

De boosheid of frustratie die je wellicht ervaart door wat er nu om je heen gebeurt kun je ook richten naar de delen in jezelf waar jij je eigen vrijheid uit handen hebt gegeven en waar je nog naar regeltjes leeft die je alleen maar tegenhouden in plaats van verder helpen.
Dat kan een prachtige weg naar meer vrijheid worden. En het allerbeste nieuws is dat je daar direct mee kan beginnen en niet afhankelijk bent van anderen om daarmee aan de slag te gaan.

LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Facebook

Op de hoogte blijven van publicaties en nieuwe Podcasts?

Mijn thema's gaan over persoonlijke groei in een veranderende wereld. Over bewustwording en ontwaken, Human Design, ondernemen en vrijheid het volgen van je eigen unieke en authentieke weg. Ik stuur zo'n 1x per maand een e-mail.

Het Menu