David Pieters

Leven vanuit innerlijke autoriteit

“The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.”

Wat als je begint te vertrouwen op wat je van binnen intuitief voelt?

Het grote probleem in onze maatschappij is dat we zo verwijderd zijn geraakt van onze intuitie doordat we heel erg vanuit onze ratio zijn gaan leven. Er is een specifiek dynamiek die ik in dit artikel wil aanstippen.

Bij socialisatie leren we kinderen om in autoriteit te geloven. De eerste oppermachtige wezens in ons leven zijn onze ouders. Zij weten wat het beste voor ons is. Daarna zijn het andere volwassenen, leraren en onderwijzers, religieuze leiders en hun idee over God, en natuurlijk de overheid.

Ontzag voor autoriteit en socialisatie gaan hand in hand.

En met dat we ontzag aanleren voor autoriteit, en onszelf ook afhankelijk gaan voelen, leren we niet om naar onszelf en ons innerlijke kompas te luisteren. We leren ons afstemmen op de buitenwereld. We leren ons aanpassen en gedragen. We leren wat we wel en niet moeten/mogen zeggen, en wat we moeten doen om erbij te horen enzovoorts. 

Het gevolg is een goed georganiseerde samenleving waarin iedereen in het gareel loopt. En waar de overheid steeds meer over jouw persoonlijke leven bepaalt. China is een extreem voorbeeld daarvan. Door het systeem van belonen en straffen en door groepsdruk, worden we gevormd tot wie en wat de maatschappij wil dat we zijn.

Een goed georganiseerde samenleving, maar killing voor individualiteit en diversiteit.

In het gareel lopen

Het is interessant om te zien wat sinds 2020 jaar allemaal uit de kast wordt getrokken om mensen in het gareel te laten lopen. Voor de massa’s is het blind volgen van wat ons vanuit onderwijs, overheid en media aangereikt wordt, de normaalste zaak van de wereld. Want zo is de programmering en de conditionering al van jongs af aan. Voor heel veel mensen voelt wat er gebeurt niet eens abnormaal. Zij juichen (meer) maatregelen toe. Het geeft hun zelfs meer veiligheid en ze krijgen ook nog eens waardering en erkenning vanuit de maatschappij.

Maar wat als je in contact komt met je eigen innerlijke autoriteit? Met je intuïtieve stem? 

Wat als je begint te vertrouwen op wat je van binnen voelt? In plaats van op wat je van buitenaf aangeleverd krijgt? Ga je dan andere keuzes maken? Verandert er dan iets?

Ik denk het wel. Het is de basis van een vrije samenleving. 

Het spel doorzien

Uiteindelijk ga je dan meer waarde hechten aan je eigen intuïtieve en innerlijke autoriteit dan aan je omgeving en het sociale spel. Een van de gevolgen is dat je vragen gaat stellen over de maatschappelijke instituties en hoe zij macht en invloed uitoefenen. En wiens agenda zij dienen. Door het afbrokkelen van je denkbeelden over autoriteit kun je jezelf steeds verder bevrijden uit de machtsgreep van allerlei systemen die niet alleen buiten jezelf, maar vooral ook in jezelf actief zijn. Ook ga je doorzien hoe het spel van beïnvloeding gespeeld wordt en de invloed daarvan op wie je bent geworden. Vervolgens kan alles wat er in de wereld gebeurt je assisteren in het verder ontwaken uit de illusies die de mind heeft opgebouwd rondom zekerheid en valse veiligheid. 

Een innerlijke revolutie

Wanneer je in contact komt met een deel van jezelf waardoor je de sociale structuur in twijfel trekt en je niet meer bereid bent om blind te volgen, dan vindt er een innerlijke revolutie plaats. Dan ga je steeds meer leven van binnenuit. Vanuit je eigen intuitie. Van daaruit ga je andere keuzes maken en kan je leven transformeren.

Een maatschappelijke revolutie

Als er grote groepen zijn waarbij dit gebeurt dan vindt er een sociale en maatschappelijke revolutie plaats. 

De grote protestbewegingen in de jaren zestig en zeventig zijn er een mooi voorbeeld van. Dit had ook te maken met de opkomst van psychoactieve middelen zoals LSD en het gebruik van psychoactieve planten.

Psychedelelica

Vanuit maatschappelijk oogpunt vormen psychedelische middelen een bedreiging voor de sociale structuur. En wanneer een grote groep mensen begint te experimenteren met psychoactieve planten zoals paddestoelen en ayahuasca om hun bewustzijn te verruimen, is dat sociaal bedreigend, ook al is het lichamelijk vrij onschuldig.

In contact komen met je innerlijke autoriteit

Wat er gebeurt als je deze middelen neemt is dat je in contact komt met je eigen innerlijke autoriteit. Je gaat de wereld anders zien. Je gaat zien hoe de machtsstructuren in je eigen leven en in de maatschappij werken. En dat er heel veel van wat je dacht dat recht was, krom blijkt te zijn. 

Geen wonder dus dat alle grote artiesten in de jaren zestig en zeventig protestsongs schreven. Zij doorzagen een ziek en corrupt systeem.  En velen experimenteerden met psychedelischce middelen.

Het duurt natuurlijk niet lang voordat de samenleving beseft dat mensen veel minder controleerbaar zijn als ze een ervaring van intuïtieve autoriteit hebben gehad.

Als je meer waarde hecht aan je eigen intuïtieve en innerlijke autoriteit dan aan het sociale spel, dan stop je met spelen. Dan doe je niet meer mee.  

Daarom werden deze middelen al snel verboden. Maar mensen zullen altijd op zoek gaan naar zichzelf en naar vrije expressie. Ik heb hier twee Podcasts over opgenomen. In de eerste deel ik ook iets over de rol van paddestoelen in mijn leven.

Beluister ook onderstaande Podcasts over beinvloeding en terugkeren naar jezelf.

Supernova Podcast · #112 Wie bepaalt jouw leven. Terug naar jezelf en paddestoelen

Supernova Podcast · #113 van beinvloed worden naar geinspireerd worden en de weg naar jezelf

LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Facebook

Op de hoogte blijven van publicaties en nieuwe Podcasts?

Mijn thema's gaan over persoonlijke groei in een veranderende wereld. Over bewustwording en ontwaken, Human Design, ondernemen en vrijheid het volgen van je eigen unieke en authentieke weg. Ik stuur zo'n 1x per maand een e-mail.

Het Menu