David Pieters

Kruip in het hoofd van je kind

Over liefdevolle aandacht als weg naar de ontwikkeling van authenticiteit.

Luister dit artikel als Podcast of lees hieronder verder.

In het hoofd van je kind kruipen: ik kan een heel boek schrijven over deze titel.

Als je echte verbinding wilt met je kind, is het enige wat je als ouder echt hoeft te doen, jezelf verplaatsen in je kind. Zonder agenda. Enkel vanuit nieuwsgierigheid. Het is niet eens zo moeilijk en toch doen veel mensen het niet. Omdat we dat nergens leren.

Jezelf verplaatsen in je kind is jezelf in hun schoenen zetten. Wat voelt en beleefd mijn kind echt? Weet je dat van je kind? En weet je dat van jezelf toen je kind was?

Jezelf verplaatsen in je kind betekent ook dat je de interessevelden van je kind eigen maakt. En dat je daardoor gaat begrijpen hoe je kind de wereld ziet en beleefd. Dat kan je helpen om je kind beter te begeleiden bij wat het hier in deze wereld komt doen. En je kan er dan ook alvast aan wennen dat die belevingswereld heel anders is dan die van jou. Dat er echt een nieuwe generatie is die zich anders oriënteert op de wereld dan jij en ik. Omdat de wereld ook echt anders IS dan toen wij jong waren. Dat heeft oa met technologie te maken en de snelheid van de ontwikkelingen.

Het fundament goed leggen

Maar de basisbehoeften van een kind, van ieder mens, zijn en blijven hetzelfde.

Ze heten niet voor niks de basis behoeften. Technologie verandert daar niks aan. Omdat het de basis is, het fundament, waarop alles in het leven gebouwd wordt. Dan wil je wel dat dat fundament zo goed mogelijk gelegd wordt, toch?

Een van die basisbehoeften is verbinding en veiligheid.

Anders kijken

Verbinding komt tot stand door aanwezigheid en onverdeelde aandacht. Als je met aandacht bij je kind kan zijn, gebeurt er iets in het energetische veld. Eigenlijk is dat de verbinding zelf. En in die verbinding gebeuren dingen. Dan ga je anders kijken en kun je ook beter zien wat hun interessevelden zijn en wat die interesses op emotioneel en mentaal vlak met hen doen. Waarom ze er blij van worden. 

Een belangrijk mechanisme

Kinderen doen graag dingen waar ze een blij gevoel van krijgen. Die sensatie in het lichaam is vaak de enige reden waarom ze iets graag doen, ontdekte ik bij mijn eigen kinderen. En dat is een belangrijk detail, want in wezen is het een mechanisme waardoor wij als mensen onszelf kunnen leren kennen. Als kinderen vertrouwd raken met zichzelf, dan kunnen ze leren hun gevoel te volgen. Dat is dan weer heel belangrijk bij het nemen van beslissingen. ‘Wat geeft mijn lichaam hierover aan?’ 

Ik ontdek dit door mijn kinderen, omdat ik dat zelf nooit geleerd heb toen ik kind was. 

Leiderschap

Ik wijs er mijn kinderen dus op om aandachtig naar hun eigen lichaam te luisteren, want dat is ons enige echte kompas in het leven. Leiding in het aardse leven komt door en uit het lichaam. Het uit zich bij iedereen anders, maar het komt altijd van binnenuit. En het is voor jezelf. Echte leiders zullen je daarom altijd bij jezelf brengen omdat ze weten dat dat de weg naar geestelijke en spirituele ontwikkeling is. Ze zullen ook geen agenda met je hebben. Moet je voorstellen: leiders zonder agenda? Dan wordt je vanzelf je eigen leider, want er is niemand meer die je gaat vertellen wat je moet doen en naar wie je moet luisteren. Je moet dus naar jezelf leren luisteren en vertrouwd worden met wat er in je gebeurt en je eigen ervaringen. 

De nieuwe wereld

Leiderschap zoals wij het traditioneel gezien kennen is echt uit de tijd. Steeds meer mensen worden zich bewust dat ze de reis naar zichzelf toe maken ook al zijn we daarin allemaal op een andere plek. En omdat we dezelfde goddelijke oorsprong delen, zullen we allemaal uiteindelijk vanuit dezelfde bron geleid worden. Dit noemden mensen God. Maar het is een beweging van binnen maar buiten. Je hebt dan geen heilig boek, of leraar of iets anders meer nodig want je bent zelf het boek. Het Levende Woord heet dat. Het leeft in je. Je bent niet meer afhankelijk van iets of iemand extern om te valideren hoe je leeft. Je beweegt jezelf door het leven op basis van resonantie die innerlijk is afgestemd. En als iedereen dat volgt, ontstaat er een dynamische en organische eenheid die we het Koninkrijk van God noemen. Dat is de nieuwe aarde. En hij is voor iedereen. 😉 Daarom gaan we erheen.

Het lichaam als barometer

Ik leer mijn kinderen om aandachtig naar hun eigen lichaam te luisteren omdat daarin alle informatie doorkomt. Hun lichaam fungeert als een soort barometer. Het is enorm helpend voor het kind als het leert de eigen barometer te voelen en aflezen. ‘Hoe voelt mijn lichaam zich bij die of die persoon of plek?’ Of: ‘Hoe voelt mijn lichaam zich hierbij of daarbij?’ Of: Wat voelt mijn lichaam bij wat ik zie, lees en hoor enzovoorts.’ Het is belangrijk dat een kind daarin erkenning en ruimte krijgt. Daardoor leren ze om ook later in hun leven steeds opnieuw te oriënteren op waar ze vreugde bij voelen. Iets wat heel veel volwassenen zijn kwijtgeraakt. Mensen weten niet wat ze willen omdat ze niet kunnen voelen waar ze blij van worden. Waarom is dat? Vaak ontstaat dat al in de kindertijd en hoe er is omgegaan met de gevoelens van jou als kind. 

Ont-spanning

Door je te interesseren in je kind, zonder eigen agenda of vooroordeel en puur uit nieuwsgierigheid en aanwezigheid, voelen kinderen zich begrepen. Er komt dan een ontspanning in en over het kind. Echte ont-spanning is in onze maatschappij een verloren goed die we met zn allen weer moeten hervinden want hoeveel mensen leven met stress en spanning in hun lichaam? 

En als het kind begrepen wordt, en zich ontspannen voelt, zal het zich ook veilig voelen. Zelfs als de wereld om hen heen onveilig en stressvol is. Die veiligheid zit dan in henzelf verankerd. 

Veiligheid is niet alleen de voedingsbodem voor een liefdevolle ouder kind relatie, maar ook de basis van onze hechting en eigenlijk van alles in het leven wat met relaties te maken heeft.

Liefdevolle aanwezigheid

Het mooie vind ik, is dat je door het toepassen van simpele technieken, je kind leert liefhebben puur om wie het kind is. Niet omdat het zich goed gedraagt of presteert ofzo, of omdat het doet wat je wilt. Het is liefde voor hen om wie zij zijn zonder agenda. Je hoeft eigenlijk alleen maar liefdevol aanwezig te zijn. En ook dat vinden heel veel volwassenen heel moeilijk, omdat we dat zelf vaak niet gekend hebben als kind. 

Als je liefdevol aanwezig kunt zijn, dan ga je ook de behoeftes van je kind zien. En als je weet wat de behoeftes zijn, dan is het makkelijker om datgene ook te geven dan wanneer je het niet weet. Ken je de behoeftes van je kind? En dit  helpt je ook in je volwassen relaties. Want deze zijn vrijwel allemaal gebaseerd op dezelfde behoeftes. 

Je echt gezien en gehoord voelen in wat er in je omgaat: Het klinkt zo simpel, maar het is vrij zeldzaam in onze maatschappij, terwijl het precies is waardoor een kind zich geliefd voelt. En dit geldt in wezen ook voor volwassenen.

Authenticiteit

Moet je eens inbeelden wat het zou betekenen als deze manier van omgang het nieuwe normaal zou zijn voor onze kinderen die nu leven en die nog geboren gaan worden? Zou dat iets veranderen in hoe wij als mens ons ontwikkelen en dus ook in het gaan leven van onze potentie?

Kinderen hebben een enorme behoefte om in hun eigen authenticiteit erkend te worden. Zodat ze zich als zichzelf kunnen ontwikkelen. Niet zoals ouders of de maatschappij van hen verwacht, maar wel zoals zij zelf echt zijn. Dat is waar veel kinderen naar op zoek zijn. Vertrouwdheid en geborgenheid in een ingewikkelde wereld.

En dit is ook de basis om te werken met ons eigen innerlijke kind, want alles wat een kind hierin heeft gemist, zal het als volwassene blijven zoeken buiten zichzelf totdat we onszelf diezelfde liefdevolle aandacht en erkenning geven voor alles wat we voelen en ervaren.

Meer lezen?


LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Facebook

Op de hoogte blijven van publicaties en nieuwe Podcasts?

Mijn thema's gaan over persoonlijke groei in een veranderende wereld. Over bewustwording en ontwaken, Human Design, ondernemen en vrijheid het volgen van je eigen unieke en authentieke weg. Ik stuur zo'n 1x per maand een e-mail.

Het Menu