David Pieters

Leiderschap voor de nieuwe wereld

Sommigen denken dat we overgeleverd zijn aan de ‘social-engineers’ die het nu voor het zeggen lijken te hebben, maar uiteindelijk zit de kracht in ieder mens zelf.

Als je vanuit een Human Design oogpunt maar de wereld kijkt, dan is er een enorme shift in het bewustzijn van de mens. Maar in die shift gaat het oude ten onder. Het moet plaatsmaken voor een nieuwe orde. Dat is wat ons te wachten staat.

Tot nu toe kennen we alleen maar een leiderschap van buitenaf. Meestal vanuit een positie van opgelegde autoriteit van diegenen die zichzelf tot leiders hebben gemaakt. Onze westerse samenleving, bedrijven, politiek en religies, functioneren middels dat top down leiderschapsmodel.

In de nieuwe tijd worden we steeds meer van binnenuit geleid. Dat noemen we Inner authority. Je volgt je innerlijke weten en je innerlijke pad. En de buitenwereld die reageert daarop. Niet andersom. Beïnvloeding van buitenaf versus resonantie vanuit je innerlijk. Steeds meer mensen gaan zien waar ze beïnvloed worden en ontdekken daardoor ook hun eigen innerlijke kracht.

Het nieuwe leiderschap

Leiderschap in de nieuwe wereld zal dan ook van andere aard moeten zijn dan wat we nu zien. Geen top-down autoritair model zoals we nu overal om ons heen zien. Hoe grootschaliger hoe onpersoonlijker, en hoe kleinschaliger hoe persoonlijker. Het is een leiderschap dat uitgenodigd moet worden. Wachten en geduld zijn daarin hele belangrijke waarden. De Human Design projectors onder ons weten dat. Maar deze nieuwe gidsen moeten wel uitgenodigd worden. Anders werkt het niet. Het gaat niet over heersen maar over gidsen. Het is vraag gestuurd, niet opgelegd. Dat is dus een wezenlijke verandering.

Maar totdat we collectief inzien dat het primair een innerlijk en op een bepaalde manier dus een energetisch proces is, Zullen we het vooral individueel moeten invullen. 

Innerlijk afgestemd leven

Vanuit inner authority leven betekent ook een loskomen van de regie van het denken, en van autoriteiten buiten ons. Er is niemand die bestuurd moet worden, want iedereen leert zijn of haar innerlijke (hogere) leiding volgen. Dit begint bij de kinderen. Als ouders zijn we de gidsen voor onze kinderen, maar niet degene die ze moeten sturen omdat we een ‘agenda’ hebben met hoe ze hun leven gaan vormgeven. Ieder mens heeft de intelligentie in zich om op deze aarde te leven precies zoals de natuur het bedoeld heeft van binnenuit. Dat vertrouwen in het innerlijke weten van elkaar zal moeten groeien

We zullen weer terug moeten gaan naar leven in verbinding met de aarde en het lichaam, want het leven is in wezen een somatische ervaring. Om het lichaam, waaronder intuïtie, gevoel en hogere intelligentie weer te laten spreken, ten opzichte van de dominantie van het denken, is voor de meesten van ons een heel avontuur van vertrouwen.

LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Facebook

Op de hoogte blijven van publicaties en nieuwe Podcasts?

Mijn thema's gaan over persoonlijke groei in een veranderende wereld. Over bewustwording en ontwaken, Human Design, ondernemen en vrijheid het volgen van je eigen unieke en authentieke weg. Ik stuur zo'n 1x per maand een e-mail.

Het Menu