David Pieters

Waarom je door focus op mindset je grootste doorbraken mist.

Mindset: alles gaat tegenwoordig over mindset. Ik ben er zelf eerlijk gezegd een beetje klaar mee als ik er weer iets over lees. Eigenlijk heb ik er nooit iets mee gehad, maar omdat iedereen tegenwoordig, en vooral succescoaches -waaronder een aantal internationale bekende namen-, je willen overtuigen dat je een ‘ijzersterke mindset’ de oplossing is voor schijnbaar ALLES, heb ik er toch een aantal jaren studie van gemaakt door mezelf te observeren en vast te leggen of bepaalde successen of tegenslagen iets met mijn mindset te maken hadden. En ook of de blokkades die ik ervaarde in mijn leven op te lossen waren door het ontwikkelen van een sterkere mindset. 

Een aantal jaren liep ik fanatiek marathons en ultramarathons, dus ik snap een beetje waar mindset over gaat en kan er voor mijn gevoel ook over meepraten. Mindset matters. Een juiste mindset kan je helpen als je wat wilt bereiken. Vooral voor (top)sporters, ‘high performers’ (ook zo’n term) en mensen die op alle vlakken graag succesvol willen zijn. Het ‘mindset geloof is een hele mentale benadering van het leven en past dus ook erg goed in een Westers wereldbeeld waarin je je eigen succes maakt. Termen als: ‘Doorgaan op wilskracht, ‘je angst in de bek kijken’, geloof in jezelf’, en leuzen als: ‘word succesvol, gelukkig en gezond op alle vlakken in jouw leven met een ijzersterke mindset’ zijn inmiddels populaire ideeën die breed worden verspreid.

Het is opmerkelijk om te zien hoe de een na de ander het ‘mindset’ verhaal overneemt als een soort universele waarheid die voor iedereen geldt. 

Maar is het werkelijk een heilzame weg van groei en ontwikkeling en is het een vruchtbare bodem voor hoe je je ontwikkelt als persoon, ook op de lange termijn? Daarover schreef ik dit artikel. Het is nogal lang geworden maar dat was ook nodig. Ik hoop dat je het wilt lezen omdat ik geloof dat het echt tijd is voor een ander geluid.

Een sterke mindset ten koste van…

Wat me opvalt is dat er veel mensen  zijn die zich aangetrokken voelen tot het ‘mindset geloof’, maar dat als je goed kijkt, maar weinig mensen het ook daadwerkelijk in de praktijk kunnen brengen. Hoe komt dat? Het eerste is dat als je bezig bent met iets bereiken en je potentie, krijg je te maken met allerlei blokkades waar we ons vaak niet bewust van zijn. Wat over het hoofd wordt gezien is dat de meeste van die blokkades emotioneel van aard zijn, niet mentaal. Je kunt een emotionele blokkade niet oplossen met een sterkere mindset. Wat wel kan, en dat gebeurt ook, is dat je die blokkades wel (tijdelijk) kunt overrulen, maar dat is iets anders dan verwerken of oplossen. 

Het eerste en het belangrijkste wat ik ontdekte was dat die ijzersterke mindset eigenlijk altijd ten koste gaat van iets anders. Namelijk van je eigen gevoeligheid, je intuïtie of hartweten en iets wat we ‘luisteren naar je lichaam’ noemen. Met mindset moet je vaak je intuïtie, gevoelens en emoties aan de kant zetten. Want je moet door, je hebt iets te bereiken en waarschijnlijk ook te bewijzen.

Op de weg naar succes is maar weinig ruimte voor echtheid en ‘kwetsbaarheid’, wat we vaak verwarren met zwakte. En dus is er weinig ruimte voor het echt doorvoelen van wat er in je leeft onder de oppervlakte omdat dat ook wordt gezien als een zwakte. Waar je vaak met je mindset tegen vecht, is meestal precies datgene wat werkelijk om je aandacht vraagt. En meestal zijn dat bepaalde gevoelens en emoties die je al heel lang bij je draagt. Die toelaten, waaronder bijvoobeeld je angsten, staat haaks op het ontwikkelen van die ijzersterke mindset. Dat is precies naar mijn idee de grote kanttekening bij het idee van het meester worden van je mindset.

En dat brengt ons bij het thema van voelen en emoties, wat de kern is van dit artikel.

Emoties

Emoties zijn prachtige menselijke uitingen. Helaas hebben we heel veel emoties verbannen naar het land van de schaduw. En zolang ze in de schaduw blijven, zullen we ook nooit onze emoties gaan ervaren zoals ze bedoeld zijn. 

Het proces is een langzaam maar gestage ontwikkeling. Want wat in de schaduw leeft moet wennen aan het licht. Emoties moet je met liefde ontvangen. Anders kun je ze niet welkom heten. Want uiteindelijk gaat het erom dat we alles van onszelf, en dat is dus alles wat je voelt en ervaart, welkom heten. De complete mens, de compleetheid van wie je bent, aanvaarden. Dat is een nogal revolutionaire gedachte in een wereld waarin er heel veel niet mag zijn. En als je heel veel bezig bent met het ontwikkelen van je ‘mindset’, zul je vroeg of laat in een conflict komen tussen die ‘ijzersterke mindset’ van je en je emoties en onderliggende gevoelens. 

Mindset boven voelen

Sommige mensen geloven dat je met je mind over je emoties moet heersen. Emoties worden vaak zelfs gezien als de vijand. Ik ben opgevoed met het geloof en de Bijbel. En daarin stond als een paal boven water dat gevoelens verraderlijk zijn en dat je ze niet kunt vertrouwen. Dit gedachtegoed zit trouwens heel diep in onze Nederlandse cultuur. Zelfs als je zonder geloof of kennis van de Bijbel bent opgegroeid, heb je deze boodschappen meegekregen omdat het zo’n diepe inprenting is in onze collectieve psyche. 

De oorsprong

Ik plak even een stukje van een willekeurige website waar de Christelijke visie op emoties wordt uitgelegd. Ik denk dat het belangrijk is om te weten omdat onze christelijke cultuur en moderne samenleving op deze denkbeelden is gebouwd.

‘In de Bijbel wordt ‘het hart’ uitgelegd als de zetel van de emoties, de plek waar emoties vandaan komen. Tegelijkertijd leert de Bijbel dat het hart een probleem is. Jeremia 17:9 “Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?” God wil dat de christen doorheeft dat hart niet te vertrouwen is, dat het hart misleidend is. Daarbij hoort dat de emoties die uit het hart komen ook misleidend kunnen zijn. Emoties horen de christen niet te leiden, horen niet te bepalen wat wij doen. De Bijbel, Gods Woord, hoort te bepalen wat wij doen en hoe.’

Zo wordt vanuit de geschiedenis omgegaan met emoties en gevoelens. En dat betekent dat we al honderden zo niet duizenden jaren geleerd hebben om onze gevoelens niet te vertrouwen. Dan moet je op iets anders vertrouwen. Vroeger was dat de Bijbel, nu is het de ratio en de wetenschap geworden, wat staat voor een mentale manier van leven. Mindset past daar dus heel goed tussen, want dat gaat over de ratio boven emoties en gevoelens plaatsen. De Amerikaanse boeken die het mindset geloof populair hebben gemaakt zoals ‘think and grow rich’ van Napoleon Hill en anderen, maar ook het populaire ‘The Law of Attraction’ komen voort uit the ‘new thought’ beweging en hebben allemaal van oorsprong een Amerikaans Christelijke inslag en zijn doorspekt van Bijbelse principes en denkbeelden. Maar dan wel heel selectief. Je pakt wat je denkbeelden onderstreept eruit en de rest gooi je weg. Dat op zich is al heel interessant maar is een studie op zich…

Emoties en de schaduw

Ik vroeg me af hoe het komt dat ‘we’ als mensen zo moeilijk met onze eigen emoties kunnen omgaan. En ik ontdekte dat ik alleen maar in mijn eigen verleden hoefde te kijken om te ontdekken hoe dat zat. Daarin zag ik hoe emoties naar de schaduwwereld zijn verwezen. Emoties zoals angst (en ieder kind voelt angst) zijn meestal niet welkom (en worden ook niet gezien) in een klas vol kinderen, het sportveld of op de middelbare school. Ik kan me wel herinneren dat er eens een meisje huilde, maar jongens vrijwel niet. Wat ik zelf deed was verdwijnen in mijn binnenwereld. Maar in feite krijg je altijd aangepast niet-authentiek gedrag. Je gaat je verbergen, anders voordoen dan je bent, groter of kleiner maken en als het lang genoeg duurt, pas je je hele persoonlijkheid aan op je omgeving.

Daar begint al op jonge leeftijd de verwijdering van jezelf.

De emotionele blokkade

Wanneer je ware gevoelens niet welkom worden geheten door je omgeving, krijg je als kind de boodschap dat je een last bent wanneer je iets van je diepere zelf laat zien. Dat gebeurt allemaal onbewust. En het gebeurt bij ons allemaal. Daardoor ervaren we als kinderen vaak conflict als gevoelens en emoties zich aandienen. Je voelt het, maar het is geen welkom gevoel. Emoties en tranen slik je in. En vaak is er ook geen ruimte voor. Want in de klas of thuis voel je al gauw aan dat het de aandacht opeist. En volwassenen hebben daar meestal geen zin of aandacht voor. En je voelt aan, dat ze ook niet weten wat ze met je emoties aan moeten omdat de meeste volwassenen dat zelf ook niet geleerd hebben.

Spontane en authentieke emoties

Zo ontstaat langzaam een verwijdering van spontane en authentieke emoties. Voortaan ga je gevoelens al filteren voordat er een emotie gevoeld wordt. Je houdt je in en onderdrukt wat je echt voelt. Je leert dat de ratio (vergelijkbaar met mindset) in ons schoolsysteem en maatschappij verheerlijkt wordt als de weg naar een succesvol of goed leven. Het innerlijk conflict wat we ervaren bij emoties die niet welkom zijn, is iets waar we als kinderen moeilijk mee om kunnen gaan. Omdat we er eigenlijk ook geen kant mee op kunnen. Namelijk je kan ze niet uiten, vaak omdat dat niet veilig is. Emoties leer je te onderdrukken en zo ga je steeds meer in je hoofd leven. 

Maar uiteindelijk horen alle emoties geïntegreerd te worden. Dus als je ouder wordt, ontdek je dat je soms heel boos kunt worden. Of heel somber. Bang om gezien te worden. Onzekerheid over wie je bent en wat je voelt. Je weet vaak niet waarom je je zo voelt. Het zijn meestal oude onderdrukte emoties die nog steeds gehoord willen worden en alsnog aankloppen. Emoties die opspelen omdat datgene wat daaronder zit, de oorzaak van die (onverwerkte en ongeuite) emotie, nog niet verwelkomd is omdat wat er gebeurde vaak geen prettige ervaring voor je was. Alle keren dat er iemand boos op je was, dat je het niet goed deed, gepest werd, dat er angst was, dat je je niet begrepen voelde of zelf niet begreep wat er gebeurde enzovoorts. Kinderen zijn ten slotte hele kwetsbare en gevoelige wezens en we ontwikkelen allemaal ons eigen overlevingsmechanisme. En dan zijn er nog de voor de hand liggende traumatische ervaringen waar sommigen van ons mee te maken krijgen.

De rol van triggers

Dus wat moet je daar dan mee doen? Ik leerde van Riet Okken (Luister hier de Podcast die ik met Riet opnam) dat bijna alle triggers die wij ervaren in feite zijn oorsprong vinden in ons onverwerkte verleden. Bewustwording gaat er over dat we gaan zien waar onze patronen, blokkades, verwondingen enz. begonnen zijn en hoe dat ons beïnvloed en gevormd heeft. Dat hangt ook samen met welke van deze ook in het hier en nu ons weerhouden om ons potentieel en ons ware Zelf te leven.

Op een gegeven moment ging ik bij mezelf zien dat als ik getriggerd werd, dat dat bijna altijd een oude emotie naar boven bracht en dat een trigger eigenlijk een herinnering is aan iets wat we vergeten zijn. En dat ik dus niet in het hier en nu moest zijn, maar in een ervaring uit het verleden. Zo ontdekte ik dat er nog boosheid in mij aanwezig was. Ik was boos (het kind in mij) over situaties en gebeurtenissen uit oa mijn jeugd. Als ik getriggerd werd in mijn woede in het hier en nu, ging ik zien dat dit een link had naar toen. Ik voelde dat boze en soms ook razende jongetje in me wat die boosheid (en vooral ook wat hij wilde zeggen) nog nooit geuit had. Want boosheid is geen welkome emotie. Het alsnog uiten van die boosheid en het verdriet en gemis wat daaronder zat was een enorme bevrijding.

Daarmee ging ik mezelf -en wat ik echt vond en voelde- alsnog erkennen. Vanuit die plek leerde ik om mezelf te aanvaarden in alles wat ik voelde en leerde ik om die oorspronkelijke emotie te uiten en de ruimte geven om het opnieuw te ervaren. Ik leerde wat het was om mijn emotionele blokkades daadwerkelijk te verwerken. Niet meer wegduwen of negeren, maar doorvoelen. Geen mindset trucjes om wat er echt in mij om ging te beheersen of te ontroleren, maar volledig achter mezelf gaan staan. Het leven werd er een stuk echter van.  

Ik ontdekte dat ik daarmee blokkades ging oplossen waar ik al een leven lang tegenaan liep maar die ik voorheen niet goed kon identificeren. Patronen waarmee ik mijn eigen leven mee saboteerde bijvoorbeeld. Die zijn oorsprong hadden in een emotie die nooit echt doorvoeld en zeker niet geuit werd.

Onder de blokkades

Voor een verandering voor je ‘money mindset’ zul je niet in spiritueel lala land moeten zijn, maar in je eigen verleden en familiesysteem.

Er wordt veel gesproken over blokkades maar niet over wat er gebeurt als we de blokkades oplossen. Ik vraag me altijd af hoe het kan dat er zo gegeneraliseerd wordt. Wat bij de een gebeurt zou automatish ook bij de ander moeten gebeuren. Er wordt bijvoorbeeld gepraat over ‘money mindset’ en dat als je een bepaalde mindset ontwikkelt dat het geld dan vanzelf binnen stroomt. Wie echt eerlijk naar zichzelf kijkt weet dat je jezelf daarmee toch behoorlijk voor de gek houdt. Het hele idee van een ‘money mindset’ is ontstaan door mensen die zelf ooit veel geld hebben verdient, en vervolgens een boek schreven met ‘de geheimen’. Maar in plaats van het tot een universele waarheid te maken, zouden ze eerlijk moeten zijn en zeggen: ‘zo is het bij mij gebeurt. Doe er mee wat je wilt.’ Niet meer niet minder. Het is een persoonlijke ervaring de je nooit 1op 1 op een ander van toepassing is.

Daar deed ik een, vond ik, bijzondere ontdekking. Bij het helen van mijn emotionele blokkades, kwamen ook mijn natuurlijke talenten en gaven opeens boven drijven. Deze waren verdwenen onder een diepe laag stof van onderdrukte emoties en verlangens. Ik ging de schoonheid zien van wie ik was en hoe mijn mind werkte. Mijn werkelijke en natuurlijke ‘mindset’, kwam boven drijven. Mindset gaat dan in deze betekenis van het woord over hoe MIJN speifieke mind werkt. Het leren kennen van jezelf is de sleutel tot veranderingen, niet het adopteren van een mindset van een ander alsof het de jouwe is.

Ieder mens heeft een unieke eigen beleving van de wereld. Juist in je eigen uniekheid (inlusief alles wat je voelt) liggen de grote schatten die we als mensen met elkaar kunnen delen, begraven. Deze goudmijn ligt vaak verstopt onder die niet-geuitte emoties.

Niet weten wat je wilt

Het is trouwens ook de reden dat mensen vaak niet weten wat ze willen. Omdat ze geen contact hebben met die onderlaag in zichzelf. Dan blijf je maar met je mind zoeken en dingen bedenken, maar het is allemaal geforceerd en niet natuurlijk. Hoe mooi zou het zijn als iedereen zijn eigen natuurlijke gaven en talenten bij zichzelf ontdekt, en vervolgens deze met behulp van anderen gaat ontwikkelen. En dan kan het zijn dat je ontdekt dat je heel geweldig kunt sporten omdat je het leuk vindt, en dat je in het beter worden baat hebt bij het leren over je mindset. Maar het omdraaien maakt het onnatuurlijk en ook vrij nutteloos.

Ik zag bij mezelf hoe mijn blokkades, depressie of somberheid waar ik vaak niet de vinger op kon leggen, op een gegeven moment oplostte doordat ik juist dieper in die gevoelens ging. (Het is vaak de oude depressie van het kind in jezelf) Het me daaraan overgeven, en aan de uitzichtloosheid die ik daarin voelde, was voor mij de weg naar heling en herstel. Niet mindset. Want met mindset ga je vaak juist het tegenovergestelde doen. Namelijk die emoties die je in de weg zitten, overrulen met je mind. Goed om tijdelijk te presteren, maar niet om een geheeld en geintegreerd en gebalanceerd mens te worden.

Het probleem van mindset

Mensen hebben er veel voor over om succes en geluk te bereiken. En ze zijn ook goedgelovig. dus het mindset geloof is daardoor enorm in populariteit gegroeid. Mindset is prima als je een sportprestatie wilt neerzetten, of iets tijdelijk wilt bereiken, maar als je een geheeld, gerijpt en gebalanceerd mens wilt worden is het gewoon niet genoeg. Dan moet je echt veel dieper in je lichaam en geest gaan voelen wat er werkelijk in je leeft. Met mindset kun je nooit de blokkades die je in de onderstroom tegen komt, oplossen. Maar dat is mijn persoonlijke observatie. Als er mensen zijn met een andere ervaring, dan hoor ik dat graag.

Je eigen emoties veroordelen

Door emoties te integreren keer je als het ware terug naar je authentieke Zelf. Dat komt doordat je je authentieke expressie alsog de vrije loop laat. Je gaat dus jezelf meer voelen en ook meer uiten. Ook dat is een proces wat je niet van de ene op de andere dag even doet. Want als je het niet gewend bent om je emoties te voelen, en je gaat je gevoelens toelaten, dan heb je waarschijnlijk nog een oordeel op die emoties. Dat zijn dan de zogenaamde stemmen van je omgeving of van bv je ouders. Of je twijfelt überhaupt aan je gevoel. Veel mensen drukken onbekende of ongemakkelijke emoties gewoon weg. Zij gaan in hun hoofd leven. Alles beredeneer je, calculeer je en overweeg je. Veel wikken en wegen en mentale activiteit.

Misschien herken je wel dat je soms over je gevoelens heen praat.

Het kan zijn dat je jezelf en wat er echt in je om gaat aan gevoelens en emoties veroordeeld en dat je jezelf daardoor juist afwijst. De vraag is of mindset het antwoord is op je zelfafwijzing.

Het is de bedoeling dat we die schaamte daarover kwijt raken zodat we onszelf in volledigheid kunnen aanvaarden. Pas als we dat bij onszelf kunnen, kunnen we het ook voor onze medemens en vooral onze kinderen doen. En daar gaat het eigenlijk om, dat er een generatie op aarde komt, die vanaf jonge leeftijd het besef heeft, dat emoties gewoon bij het leven horen en dat ze geuit mogen worden. En dat ze eigenlijk dan pas echt begrepen kunnen worden. 

Leven met onderdrukte emoties

Het onszelf niet begrijpen is een van de oorzaken die bijdragen aan het niet kunnen omgaan met onze eigen emoties (en gedachten trouwens ook). Want wat moet je met emoties doen die je niet begrijpt? Dat wordt vrij lastig. Ik weet nog dat ik op z’n zachtst gezegd niet al te best was in Wiskunde. En dat kwam omdat ik het niet begreep. Ik begreep er echt geen snars van. En dus kon ik de meeste van die sommen niet goed maken. Nu is het zo dat je prima door het leven komt zonder wiskunde, maar met emoties is dat lastiger…

We krijgen allemaal vroeg of laat situaties in het leven die zich aan ons opdringen omdat de emoties daaronder gehoord willen worden. De dood die zich aandient, een ziekte, een faillissement, een relatie die vastloopt, een midlife crisis… Als je dan niet weet wat je met jezelf en je emoties aan moet dan kun je behoorlijk vastlopen. Ja, of ze verdringen. Sommige mensen zijn daar heel goed in. Het zijn mensen die heel sterk een mening hebben en het lijkt alsof je er maar niet door komt. Het hoofd heeft het letterlijk overgenomen. Emoties daarentegen gaan over voelen, en als je niet kunt voelen dan ontstaat er automatisch verwijdering. Omdat er zo’n enorm oordeel en veroordeling ligt (dat komt door angst) op het voelen van wat je voelt. Acceptatie van je gevoelens is een belangrijke stap. En daarin zul je waarschijnlijk je angsten tegenkomen.

Emoties als weg tot verbinding

De mate waarop je je eigen emoties en gevoelens kunt toelaten, bepaalt ook de mate waarop je een ander kunt toelaten. En dus ook de mate van liefde die je kunt voelen. De meeste mensen ontmoeten elkaar erg oppervlakkig omdat ze geen ruimte geven aan hun ware emoties. Denk maar aan iemand die je op straat ontmoet of een vluchtige, zakelijke, ontmoeting. Maar als je iemand ontmoet en met die persoon deel je emoties, dan ontstaat er verbinding. Het is eigenlijk heel simpel. Het kan een lach of een traan zijn, maar er ontstaat verbinding. En de mate van de diepte van die emoties, zal de band tussen die twee mensen bepalen. Daarom hebben partners en ouders en kinderen een enorme diepe band.

Ook al begrijpen kinderen en babies niet alle emoties, ze komen er al snel achter dat als je honger hebt en je huilt, dat je dan eten of drinken krijgt. Die emoties zijn uiteindelijk de enige manier voor een baby om te communiceren. Emoties zijn dus van levensbelang.

De dood van emoties

Wat er gebeurt is dat als de baby eenmaal leert praten, dat de primaire en authentieke emoties steeds verder naar de achtergrond raken omdat de focus komt te liggen op taal. Nu is dat in principe een hele praktische en ook nuttige ontwikkeling omdat we met woorden veel explicieter en nauwkeuriger dingen kunnen aangeven. Dus zo leren we kinderen wegwijs in de wereld. Wat minder is, is dat we als volwassenen daarmee ook steeds minder ruimte aan onze kinderen geven voor emoties. Niet alleen huilen of verdriet, alhoewel de meeste mensen daar ook heel moeilijk mee kunnen omgaan, maar ook vreugde en woede. En zo komen we terug bij emoties en de schaduwwereld.

Leren voelen

Het begint dus met onszelf weer toestaan om alles te voelen. Je bent een emotioneel wezen, niet alleen een hoofd dat kan denken. Het oordeel op die emoties en gevoelens in de onderstroom moet er af. Wanneer je wilt leren voelen zul je je anders moeten afstemmen. Ik bedoel daarmee dat het zwaartepunt van je aandacht niet bij je gedachten zou moeten zijn, maar juist bij je lichaam. Emoties zitten in het lichaam, niet in het koppie. Het hoofd is overigesn wel degene die meestal een verhaal maakt van de emoties. Dat zijn de stemmen die zeggen: ‘Niemand houdt van me’, ‘mijn leven is mislukt’, ‘hier komen we nooit uit’ enz.

Maar dat zijn gedachten, geen emoties. Probeer eens puur te voelen, zonder enig verhaal. Dan merk je dat het sensaties zijn in je lichaam. En natuurlijk is er wel een verhaal bij die emoties. Iemand heeft iets gezegd of je voelt je gekwetst, je hebt pijn en dat soort dingen, maar er is een verschil tussen de oorzaak van een emotie, eventueel wat iemand je heeft aangedaan, en het verhaal wat je jezelf daarover vertelt. Vaak zitten onze emoties gevangen in verhalen. Wat we willen is terugkeren naar de pure gevoelens. De emoties die dan vrijkomen laat je gewoon door je lichaam gaan tot het klaar is. Dat is de kern van emotionele verwerking.

Emotionele verwerking gaat over uiten. Bij kinderen werkt dat mechanisme perfect totdat de ouders er een stokje voor steken. Of dat het kind zich totaal niet gehoord voelt. Verwerking is dat je huilt als je verdriet hebt, lacht als je blij bent, schreeuwt als je boos bent enz. Merk je ook dat je mensen die emoties laten zien oordeelt? En dat is dus ook het oordeel wat je op jezelf hebt.

Je bent niet je emoties

Eckhart Tolle kennen we van ‘je bent niet je gedachten’. Maar hoe zit het met je emoties? Je bent namelijk ook niet je emoties. Emoties zijn een natuurlijke uiting van wat je op een bepaald moment voelt. Je ervaart ze, maar je bent het niet. Emoties laten je wel voelen wat er in je gebeurt. Emoties wijzen je de weg. Moet je dan altijd emotioneel reageren en je beslissingen nemen op je emoties? Dat is een heel ander verhaal, maar waar het wel om gaat is dat gevoelens en emoties wel de weg zijn naar bewustwording van jezelf. En bewustwording is wat in deze tijd zo belangrijk is. Niet mindset, maar bewustwording.

Soms leer je heel veel door wat niet werkt. Ik werd me bewust dat het creëren van een sterke mindset voor mij niet de weg is. Ik vroeg me ook steeds af waarom mensen toch zo op dat mindset hamerden en wat daar achter zat. Ja ik snap dat je iets wilt bereiken, maar moet het op deze manier? Voor mij gaat het over bewustwording. En de weg daarheen is om alles van jezelf te verwelkomen en te doorvoelen zonder oordeel.

Wie je echt bent is een staat van zijn die emoties en denken overstijgt. Eigenlijk ervaar je dan alle emoties van het spectrum, maar er is toch een complete harmonie. Er is geen conflict meer in jezelf over die emoties. Je begrijpt en doorziet ze. Je voelt ze. En je snapt ook waarom je ze ervaart en geeft er ruimte aan. Van vijand kun je je emoties tot vriend maken. Emoties worden zo een normaal onderdeel van je menselijke ervaring waardoor ze een prachtige uiting en onderdeel van je leven zijn geworden. 

Van mindset naar heartset

Ik wil voor de duidelijkheid zeggen dat er an sich niks mis is met het ontwikkelen van een sterke mindset. Maar weet wat het wel en niet voor je doet. Het hielp mij om te ontdekken dat het verre van het complete plaatje is en dat mindset voor mij geen heilzame weg bleek naar het verwezenlijken van mezelf. Ik vind het veel belangrijker om mezelf af te vragen: hoe leef ik meer vanuit mezelf? Waar ben ik trouw aan mezelf en waar niet? Hoe kan ik meer vanuit mijn hart leven?

De titel van dit artikel gaat er eigenlijk over dat we door de focus op mindset missen waar de echte doorbraken liggen, namelijk in onze ongeuite, onderdrukte en onverwerkte emoties.

Dit artikel zou een boek kunnen zijn als we verder in zouden gaan op alles rondom mindset, blokkades, emoties en heling, maar ik hoop dat dit artikel je in ieder geval verder helpt in je eigen zoektocht naar jezelf.

Wil je reageren of met mij doorpraten? Je kunt mij mailen of een bericht sturen via social media.

Meer artikelen lezen?

Luister naar mijn Podcast

Meer over David

As you start to walk on the Way, the way appears. -Rumi Je hoort van steeds meer mensen dat ze zich willen …

We begrijpen nog steeds weinig van relaties. Ja, er is veel kennis, er zijn duizenden boeken over geschreven, er is oneindig veel …

Vanwaar gaat de wind waaien? Als we het hebben over je leven en je toekomst vormgeven dan zeggen mensen dat je een …

Bewustzijnsontwikkeling heeft als doel om jezelf echt diep te leren kennen en doorgronden, want fundamenteel inzicht in jezelf is de basis van …

Er wordt veel gezegd over authenticiteit en jezelf zijn. En ook over jezelf ‘maken’ of iemand worden. Hoe belangrijk dat is enzovoorts. …

Over de verwijdering van de moderne mens van de natuur, hoe we onze verbinding en ons geluk zijn kwijtgeraakt en ook weer …

LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Facebook

Op de hoogte blijven van publicaties en nieuwe Podcasts?

Mijn thema's gaan over persoonlijke groei in een veranderende wereld. Over bewustwording en ontwaken, Human Design, ondernemen en vrijheid het volgen van je eigen unieke en authentieke weg. Ik stuur zo'n 1x per maand een e-mail.

Het Menu