David Pieters

Motivatie Human Design. Ontdek je motief

Dit artikel gaat over motivatie (je motief of wat je drijft) vanuit Human Design perspectief. Wat is motivatie? Hoe werkt het? Wat zegt het over je? De wetenschap van Human Design helpt om verborgen delen in onze psyche zichtbaar te maken. Inzicht in onze eigen psyche, manieren van denken en doen is een van de meest waardevolle dingen die we nodig hebben wanneer we in ons leven door fases van verandering en zoeken gaan.

Ieder design wordt ingekleurd door een motief, daarom noemen we de motivatie ook wel de kleur. Je kleur bepaalt wat je natuurlijke motief is in dit leven. De kleur bepaalt echter ook je overdracht of not-self-motivatie, wat ik hier ook uitgebreid behandel.

Motivatie is zo uitgebreid dat het heel moeilijk is om in een artikel alle nuances mee te nemen. Ik ontdek zelf ook nog voortdurend nieuwe dingen daarin en hoe het voor ieder specifiek design tot uiting komt. Dus ondanks dat dit blog veel uitgebreider is dan de gemiddele artikelen over dit onderwerp, het is nog steeds verre van compleet. Toch gaan we een poging wagen….:)

Hoe werkt menselijke motivatie volgens Human Design

We onderscheiden zes basismotieven met een bijbehorend archetype. De zes motivaties zijn:

 1. Fear (angst) – De leraren
 2. Hope (hoop) – De goeroes
 3. Desire (verlangen) – De priesters
 4. Need (noodzaak) – De profeten 
 5. Guilt (verbeteren en corrigeren)  – De boodschappers (van verandering)
 6. Innocence (onschuld) – De Buddha’s (geen agenda).

Ieder design wordt geactiveerd door een van deze zes motieven. Als de frequentie van de persoon in kwestie niet correct is volgens design (door strategie en autoriteit), dan ontstaat er de zogenaamde transference. In het Nederlands noemen we dat de overdracht. De overdracht is belangrijk want dat is je not-self-motief. Je moet er van uit gaan dat je onbewust gemotiveerd wordt door je overdracht en niet door je ware motivatie. Hoe graag mensen ook willen dat ze hun design leven, de realiteit is dat we onze ware natuur vaak niet leven en dat de meeste mensen, waaronder jij en ik, vanaf jonge leeftijd al in overdracht gaan en dat we daar gewend aan raken. In de overdracht laat je je natuurlijke motivatie achter je. Overdracht is daarbij een natuurlijk proces wat bij iedereen plaatsvindt of je het nu wilt of niet. 

Waar kan ik motivatie in Human Design terugzien?

De meeste calculaties online waar je je design kunt opvragen, laten je motivatie niet zien. Dat komt omdat het niet bij de basis van Human Design hoort en mensen eerst wordt geadviseerd om minimaal een jaar actief met hun strategie en autoriteit te experimenteren voordat ze zich in andere delen van HD gaan verdiepen. Ik ben het daar helemaal mee eens, maar omdat ik van nature naar collectieve bewegingen kijk wil ik inzicht geven in deze dynamieken omdat we ze ook zien uitgespeeld in de wereld om ons heen. De motieven laten ons namelijk ook iets zien over hoe de ontwikkelingsweg van de mensheid is verlopen. Ik wil hier dus een overall analyse geven over het thema motivatie en hoe deze motieven doorwerken in het leven op deze planeet en in ieder individu. En natuurlijk kun je ze ook gaan herkennen in je eigen leven.

Wil je je motivatie weten? Dan kun je via de Human Design app of bij geneticmatrix.com (voor pc) opvragen.

De kern

De kern van waar het qua bewustwording om gaat is dat we gaan zien dat we individueel en collectief gedreven worden door de overdracht van onze motivatie. Het zal je niet verbazen dat dit onbewust gebeurt. Het is een gegeven dat we allemaal diep geconditioneerd en beïnvloed zijn waardoor we verstoringen kennen in onze persoonlijkheid en vaak niet leven vanuit ons ware zelf. Op ons pad van zelfontwikkeling ontdekken we allemaal hoe de overdracht telkens met ons aan de haal gaat. Het gevolg daarvan is dat we ook ons ware perspectief (wat we hier zouden moeten zien) kwijt raken. Deze bewustwording kan een enorme aandrijver worden voor ons eigen proces. 

Intelligentie en communicatie

Wat heel belangrijk is om te weten is dat je intelligentie te vinden is in je natuurlijke motivatie, niet in je overdracht. In overdracht is geen intelligentie. Je communicatiekracht zit hem in je ware motivatie, want daar is ook jouw potentie tot intelligentie. Die intelligentie is voor de wereld, voor de ander. In Human Design noemen we dat ‘Outer Authority.’ Wanneer je correct gemotiveerd bent, dan wordt ook je communicatie van een hogere kwaliteit omdat er intelligentie achter zit. De meeste mensen die moeite hebben met het communiceren van hun boodschap, zitten in de overdracht. (Ik werk hier actief op met klanten dus als je daar meer over wilt weten kun je me altijd een bericht sturen.) 

Motivatie gaat niet over iets wel of niet ‘doen’ in ons leven – het ‘doen’ of niet-doen is een beslissing van Innerlijke Autoriteit. Het zien van je motivatie en overdracht is bedoeld om ons te helpen het mechanisme van de psyche te begrijpen zodat we kunnen zien wat er gebeurt.

Overdracht en motivatie begrijpen

Wanneer je wilt kijken naar je motivatie en je wilt Human Design als serieus instrument voor bewustwording gebruiken, dan moeten we dus eerst kijken naar de overdracht. Hoe zit dat precies? Alles in het leven komt in paren. Dat is de tweedeling, de dualiteit. In het Engels: de binary. Deze dualiteit zit diep verweven in het menselijke design en in deze wereld. Het willen ontsnappen aan die tweeheid, is waar veel mensen stuklopen. Hoe bewuster je wordt, hoe meer je zal zien dat er altijd twee kanten zijn. In deze wereld, maar ook in jezelf. Twee tegengestelde polen, twee motieven, twee perspectieven enz.

De motivatie in je leven zien

Waar je het ene vindt, daar vind je dus ook een tegenovergestelde. Het vraagt werk aan onszelf om onze motivaties te ontdekken en hoe ze in ons leven doorwerken door de keuzes die we maken. Het vraagt ook om in de spiegel te kijken om te zien hoe vaak we in de overdracht leven. 

Je not-self motief werkt altijd door de open centra en er zal ook altijd een link zijn met ervaringen in je leven die je gevormd hebben. Deze werken door de conditioneringen via de open centra. 

Wanneer je motivatie in de overdracht gaat, dan vindt er een overdracht plaats naar een andere kleur plus een vervorming van die desbetreffende motivatie.

De motivatie transference (Overdracht)

 • Kleur 1 in overdracht wordt kleur 4 – Neediness. Nooit genoeg hebben. 
 • Kleur 2 in overdracht wordt kleur 5 – Willen oplossen en ‘fixen’
 • Kleur 3 in overdracht wordt kleur 6 – Niets doen. De onschuld willen zijn. (het Mark Rutte syndroom)
 • Kleur 4 in overdracht wordt kleur 1 – Verliezen in alle details vanuit angst
 • Kleur 5 in overdracht wordt kleur 2 – Blinde hoop dat alles vanzelf wel goed komt.
 • Kleur 6 in overdracht wordt kleur 3 – Neiging om te leiden en anderen te overtuigen.

Bewust worden van wat zich in je afspeelt

Je zou je not-self motivatie ook wel je verborgen motief kunnen noemen. We houden niet zo van het woord verborgen omdat het klinkt alsof het geheim is, maar het betekent hier gewoonweg: niet zichtbaar, niet in het bewuste veld. En je zal ontdekken, dat als je eenmaal ziet hoe de overdracht werkt, dat het heel fijn is om dat verborgen motief naar boven te halen, ook al zal je jezelf wellicht even wat minder fijn voelen als je ziet welke plek het in je leven inneemt. Ik zie vaak achteraf pas waar ik vanuit overdracht heb gehandeld. Als we zouden weten dat alles wat hier op deze planeet gebeurt voortkomt uit een onbewust not-self motief, vanuit overleving en zelfbehoud, dan zouden we met hele andere ogen naar het leven en deze wereld kijken. En ook naar onszelf. Met meer compassie en begrip. 

De grondlegger van Human Design, RA Uru Hu, vertelde dat als je niet vanuit de juiste motivatie handelt, dat je dan je unieke rol in dit leven niet kunt vervullen, omdat je pas vervulling en doelstelling kunt gaan ervaren als je correct gemotiveerd bent. Wanneer je je laat leiden door je overdracht, dan ben je niet de persoon, en kun je niet de rol spelen, die je hier hoort te spelen. 

Geen controle

Motivatie speelt zich af op een diepere laag in je lichaam en het is goed om te weten dat je er geen controle over hebt. Daarom zie je het vaak pas achteraf. Je zou het eerder moeten zien als een reactie die ingebouwd is in je voertuig. Je lichaam is je voertuig in dit leven en motivatie kleur kun je zien als de kleur van de ramen waardoor je naar buiten kijkt en waardoor ook jouw expressie, alles wat je doet, in deze wereld, zichtbaar wordt. Alles wat je doet zal gekleurd (of gefilterd) worden door je motief of door de overdracht van je motief. Je kunt de kleur van de ramen niet veranderen want dit filter hoort gewoon bij je voertuig. Het gaat hierin veel meer om het accepteren en leren zien wie je hierin bent.

Iedereen zal iets herkennen van alle motivations maar je voornaamste motief (gebaseerd op de lijnen van je bewuste zon/aarde) zal het sterkste aanwezig zijn in je leven.

Motivatie in Human Design

De eerste kleur: motivatie angst

Om angst motivatie te begrijpen moet je weten dat angst de meest primaire van de zes menselijke basismotieven is. Het is het fundament van intelligentie. Angst motivatie is iets anders dan wat de meeste mensen denken dat angst is. 

Gezonde angst leidt tot ontwikkeling en ook tot de juiste acties. Gezonde angst kijkt het gevaar in de ogen en weet wat het moet doen. Motivatie angst gebruikt angst om tot actie over te gaan. Het kan ook ingezet worden als gave voor anderen. Omdat jij de gevaren ziet, kun je anderen daarbij ondersteunen. Op welk levensgebied dit motief voor je werkt, is afhankelijk van andere elementen in je design. Mensen met angst motivatie houden van zekerheid en risico’s calculeer je in. Je bent een onderzoeker, stelt vragen en wilt van de hoed en de rand weten vanuit je motivatie voor veiligheid en zekerheid. Angst heeft altijd te maken met het onbekende, met niet weten wat er komt. Daarom wordt je ten diepste gemotiveerd door het onbekende. 

Motivatie angst in transference

De overdracht van angst is de vierde kleur van ‘need’ (noodzaak). Maar het is niet de gezonde noodzaak waardoor de mensen met kleur 4 gemotiveerd worden. Nee, het is een behoeftigheid die nooit vervult. Als overdracht uit het zich als een grenzeloze neediness (behoeftigheid). Een gevoel van nooit genoeg hebben. Overdracht doet ook iets met onze intelligentie, namelijk dat we dat kwijt raken waardoor het een lege, zoekende behoeftigheid kan zijn. Het uit zich vaak in je open centra. Ik heb aandacht nodig (open keel), ik wil gezien worden (open hart), ik heb behoefte aan liefde en richting (open G), ik heb het nodig om dingen zeker te weten (open ajna) etc. Je overdracht motivatie kan zich ook uiten in het alleen maar doen van dingen die noodzakelijk zijn, zonder de tijd te nemen om ze grondig te onderzoeken. Je hebt het gevoel dat je iets uit noodzaak moet doen, maar dan opereer jij niet correct.

Angst is de eerste en primaire motivatie van onze soort. Het voelen van angst, evenals alle andere emoties, zijn een deur naar andere, diepere lagen van het leven. Als je je eigen diepste existentiële angsten kunt voelen, weet waar ze zitten en hoe ze in je actief zijn, dan krijg je daarmee toegang tot andere dimensies in je/het leven en ook tot je eigen intelligentie. 

De tweede kleur: motivatie hoop

Na de angst komt de hoop. Hoop doet leven. Mensen met motivatie hoop zien mogelijkheden en geven hoop aan anderen. Je kunt erop vertrouwen dat het leven je brengt wat je nodig hebt. Motivatie hoop betekent dat je weet wanneer je geen actie hoeft of moet ondernemen, wanneer je geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen, ergens niet in hoeft te springen en de rivier niet hoeft te duwen omdat het niet nodig is. Hoop motivatie weet namelijk ook waar het hoopvol over moet zijn. 

Mensen met hoop motivatie zijn hier niet om na te denken over hoe je alles moet oplossen. Je denkt juist na over hoe alles zich (moeiteloos) gaat ontvouwen als je je strategie en autoriteit volgt. Je vertrouwt erop dat er voor je gezorgd wordt in alles wat je nodig hebt. In plaats van de behoefte om alles uit te diepen (fear motivation) is de kracht van hope motivation overgave en vertrouwen. Het gaat om het loslaten van controle en het vertrouwen op een gunstige uitkomst (denk aan het spelletje waarbij je in vertrouwen achterover valt in iemands armen). Als jij spreekt, dan kunnen anderen daar hoop uit putten. 

Mensen met een hoop motivatie zijn magnetisch als ze vertrouwen op een goede uitkomst en zich geen zorgen maken. Richt je aandacht op datgene waar je blij van wordt (via je strategie en autoriteit), geef ruimte voor je gaven om zichtbaar te worden en wacht dan geduldig voor de juiste mensen om je pad te kruisen. Zij zullen je gaven waarderen en je tot je gewenste uitkomsten leiden.

De overdracht van motivatie hoop

De overdracht van hoop is de vijfde kleur, namelijk motivatie schuld. Maar niet dezelfde schuld die mensen met kleur vijf als kleur motiveert. Het is schuldgevoel zonder intelligentie. Je voelt je verantwoordelijk voor het geluk van de ander bijvoorbeeld. En je voelt je schuldig omdat je alleen maar ziet wat je niet goed hebt gedaan. Het kan heel verleidelijk zijn om je hoop te verliezen en als en kip zonder kop dingen te willen oplossen. Je hebt de hoop achter je gelaten. Een zesde van de wereldbevolking leeft vanuit deze schuld dat ze het niet niet goed doen en het verlamt hen. Terwijl zij de mensen zijn die de hoop moeten brengen in de wereld. 

De meeste van de mensen die in schuld gaan, zitten ergens nog vast aan het verleden. Ze denken dat ze iets in het heden of de toekomst moeten oplossen op basis van oude ervaringen en gemaakte fouten. Ze kijken achteruit en fixeren op het verleden (vaak uit angst en om herhaling te vermijden) in plaats van zich over te geven aan de toekomst en de dingen zich te laten ontvouwen zoals ze zich nu willen ontvouwen.

Hoop mensen die in schuld zitten gaan proberen alles om zich heen op te lossen, soms als een kip zonder kop. De schuld drijft je weg van zichzelf, van je waarheid, van vertrouwen, van hopen op een goede uitkomst. Je verliest daardoor de kracht van je eigen intelligentie die te vinden is in hoop.

Hoe meer je jeschuld los kunt laten en kunt ontspannen in de wetenschap dat de juiste dingen op je pad zullen komen, hoe meer je hoop motivatie in je voordeel werkt.

De derde kleur: motivatie desire (verlangen)

Een persoon met een motivatie van verlangen zal de wereld willen veranderen, mensen in een betere richting willen leiden, zodat hun leven, hun kijk, hun realiteit altijd gevuld zal zijn met dingen die beter kunnen, aangezien we er niet helemaal zijn. Ware motivatie verlangen verlangt naar het maken van impact. Er zit ook leiderschap in motivatie verlangen, om de inzichten over het leven te delen met anderen en om die verandering in de wereld te zetten.

Het verlangen wat we in onze wereld vooral zien is tegenwoordig het soort verlangen waarmee je rijkdom voor jezelf vergaart. Maar de motivatie is er voor de anders. Een voorbeeld van iemand met motivatie verlangen is Esther Hicks, die je wellicht kent van ‘the secret’. Zij staat aan de wieg van de ‘manifestatie’ beweging.  Motivatie verlangen zegt: Laat je leiden door je vreugde en je verlangens. Visualiseer je verlangens en het zal gebeuren. Esther haar motivatie is verlangen, maar de vraag is of al die mensen die op deze trein aanhaken ook de mensen zijn die verlangen als motief hebben. Het trekt vooral veel gelukszoekers. Ware motivatie verlangen gaat over wat je kan bijdragen of geven aan de ander. Of zijn het wellicht mensen met een zesde kleur die in de overdracht gaan? 

Overdracht van motivatie verlangen

Do nothing. Mensen met motivatie verlangen in overdracht worden passief. Ze willen niets met anderen te maken hebben en nergens in betrokken worden. Ze willen geen leiderschap op zich nemen terwijl dat is waar ze voor geroepen zijn. Als je jezelf verliest in onschuld dan voel je je eigen hartsverlangens niet meer. De drive verdwijnt. Verlangen in overdacht heeft snel het gevoel dat je verlangens te veel zijn. Je hebt de neiging om je terug te trekken en overal buiten te blijven. Daardoor ontstaat het terugtrekken. De “do nothing”. Je zult je leeg voelen. 

Gedachten als “Ik wil het niet doen”, “Ik wil geen verantwoordelijkheid”, “Ik heb het

niet gedaan; ik ben onschuldig” nemen de overhand. Onschuld zorgt dan voor vermijdend gedrag. Het zegt: ik wil de leider niet zijn. Je kunt er van op aan gaan dat veel leiders in onze wereld in de overdracht zitten. Dat zij onschuld als motivatie hebben, maar dat zij op een positie komen vanuit het not-self verlangen om de leider te zijn. En de mensen die aan de zijlijn staan, de mensen met motivatie verlangen, zijn de ware leiders die hun roeping uit de weg gaan. 

De vierde kleur: motivatie need (noodzaak)

Need motivation doet alleen wat nodig is. Niet meer en niet minder. Mensen met een need motivation zijn van nature selectief en doen alleen de dingen die nodig zijn om verder te komen en hun doelen te bereiken. De vraag die zij zichzelf moeten stellen is: doe ik wat nodig is? Mensen met een need motivatie zijn hier om zich te focussen op specifieke dingen, de dingen die het belangrijkst zijn. Het is aan jou om zelf te ontdekken welke dingen dat zijn. Stel jezelf daarom de vraag: wat is nodig? Dat zijn de ware profeten die zien wat er moet gebeuren in de wereld, in hun communities of waar dan ook, en dat ook zeggen. Meestal zitten de mensen met motivatie need in de overdracht van verlammende angst en zijn ze niet de profeten die ze kunnen zijn. 

Wanneer ze wel in hun motivatie zitten, dan richten ze zich op de belangrijkste behoeftes. Welke dat zijn hangt heel erg van je design en je leven af. Het kan gaan om middelen, informatievoorziening of communicatie. Deze motivatie kan uit complexe situaties de belangrijkste stappen destilleren die op dat moment nodig zijn om verder te komen. Eenvoud en focus zijn hier sleutelwoorden. 

De overdracht van need: verlammende angst

Mensen met motivatie need worden in de overdracht gedreven door allerlei angsten die hen verlammen. De angst is wat hen drijft. Er zit dan geen intelligentie achter, maar het neemt hen over. Bij angst moet je ook denken aan overleving. Denk maar eens aan de menselijke geschiedenis. Aan hoe de mens hier op deze planeet begon. Alles was nieuw en onbekend. Angst voor het onbekende en voor het gevaar was nodig om de mens in leven te houden. Dit mechanisme is met veel humor weergegeven in de animatiefilm ‘the Croods.’ waar het vaderfiguur volledig door angst gemotiveerd wordt. Zijn levensmotto is dan ook: ‘Never not be afraid’ en: ‘Fear keeps us alive.’ Overleving gaat in de basis over je veilig voelen. Wanneer je motivatie need is en je gaat in overdracht, dan zul je bij jezelf het thema angst tegen komen.

De vijfde kleur: motivatie guilt (schuld)

Schuld heeft een slechte naam in onze wereld. Maar ware motivatie schuld gaat over verbeteren en corrigeren. “Laten we alles op tafel leggen en dan zoeken naar een oplossing!” is een mindset die bij mensen met motivatie schuld past. Dat is hun grote kracht. De intelligentie achter schuld is dat je ziet wat er veranderd moet worden of wat gecorrigeerd moet worden. Dat is ook waar je echte intelligentie tot zijn recht komt.

Schuld is vaak een onderbuikgevoel dat wil beschermen. Je wilt graag eerlijke oplossingen bedenken voor iedereen (soms dus ook om vervelende dingen te voorkomen of om een schuld te vereffenen) en je kunt je schuldig voelen als je dit niet zou doen.

De overdracht van schuld: blinde hoop
In de overdracht ben je geneigd om in de blinde hoop te schieten. In plaats van datgene op te lossen wat er opgelost moet worden in je leven, ga je hopen dat het allemaal vanzelf goed komt. Veel mensen verliezen zich in deze blinde hoop. Veel spirituele groeperingen zijn de uiting van hope gone wrong. Zij willen de waarheid niet onder ogen komen. Hun hoop mist de intelligentie om te weten wat nodig is. 

De zesde kleur: motivatie onschuld

Motivatie onschuld onderscheidt zich doordat het als enige van de zes geen motivatie is. Onschuld betekent niet dat je onschuldig bent als een kind, maar dat je leeft zonder agenda, en dat je geen achterliggend motief hebt zoals bij de andere motivaties om iets te doen of veranderen. De wereld is wat hij is, daar hoeft niets aan te veranderen. Je wilt geen leider zijn en je hebt geen agenda. En daarin ben je dan toch het voorbeeld. Het wil niet zeggen dat je met onschuld motivatie niks te zeggen hebt, dat je geen mening hebt of niks doet. Wat het wel betekent is simpelweg dat je geen achterliggend motief hebt.

Het archetype van onschuld is de Buddha. De Buddha zit onder de boom. Hij wordt niet gemotiveerd door alles wat al die andere mensen wel motiveert. En daarin komt je intelligentie het beste tot zijn recht zodat anderen daar hun voordeel mee kunnen doen. Je perspectief is daardoor anders dan dat van de andere motivaties.

Onschuld mensen zijn geen natuurlijke leiders. Ze zijn wel een voorbeeld, dat is een groot verschil. Ze leiden door hun voorbeeld. De onschuld mensen die denken dat ze de grote leiders moeten zijn, zouden nooit leiders moeten willen zijn.

Overdracht van motivatie onschuld: desire

Als onschuld je motivatie is, dan is je overdracht ‘verlangen’, maar dan wel het soort waarmee je anderen wilt vertellen wat ze beter moeten doen. Denk bijvoorbeeld aan activisten, predikers en wereldverbeteraars. Zij staan op de barricaden omdat ze denken dat zij verandering moeten brengen. Veel van dit soort mensen hebben eigenlijk onschuld als motivatie maar gaan in de overdracht. Ware onschuld is totaal het tegenovergestelde want je accepteert het leven zoals het is.

In de overdracht kun je gedreven worden door een blind verlangen. Op materieel, relationeel of ander vlak. Je weet niet meer wat je wilt want je mist ook de intelligentie erachter. Dit zien we genoeg in onze wereld. Het zijn de mensen die gedreven worden door allerlei verlangens zonder dat er een intelligentie achter zit. 

Tone en Trajectory

Er is nog heel veel meer te zeggen over motivatie in Human Design, voor dit artikel heb ik gekozen om het hierbij te laten, want het gaat in eerste instantie om de bewustwording en het motief bij jezelf te herkennen.

Hoe verder?
Kijk ook op humandesignouders.nl en @humandesignouders op Instagram.

Artikel over je Strategie en Autoriteit: blog over Strategie en Autoriteit

 

 

3 Responses

 1. Hi David,
  Super interessant wat je hier schrijft!
  Vraagje; ik heb de Human Design app al. Kan jij mij zeggen waar ik kan vinden welke kleur ik ben?
  Groet,
  Marjet

 2. Hoi David, heel erg helder uitgelegd zeg! En heel herkenbaar. Ik wist nog niets over motivatie in Human Design, nu ben ik weer wat verder in het bewust worden van mijn HD. Dank je wel.
  Groet, Sandra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Facebook

Op de hoogte blijven van publicaties en nieuwe Podcasts?

Mijn thema's gaan over persoonlijke groei in een veranderende wereld. Over bewustwording en ontwaken, Human Design, ondernemen en vrijheid het volgen van je eigen unieke en authentieke weg. Ik stuur zo'n 1x per maand een e-mail.

Het Menu