David Pieters

Over autoriteit in Human Design

Wat betekent het om als jezelf te leven? En wat is dat eigenlijk? Human Design kan je laten zien wie je bent en hoe je volgens je eigen unieke blauwdruk signatuur kunt gaan leven (in oa bv je relaties en ondernemen) op deze aarde. Daarbij hoort ook dat je gaat zien wie of wat je niet bent en waar en wanneer je conditioneringen het van jongs af aan hebben overgenomen.

Er is een groot verschil tussen individualiteit en individualisme. Individualisme zoals wij het vooral kennen, is een maatschappelijke ontwikkeling die het individu boven het collectief plaatst. We bedoelen daar in ons taalgebruik vaak egoïsme mee. In werkelijkheid staan het collectief en het individu niet tegenover elkaar. Jij en ik als individuen komen voort uit het collectief en zijn er een onderdeel van, maar dat wil niet zeggen dat we de sociale groepen waar we een onderdeel van uitmaken ook onze beslissingen moeten laten nemen.

Individualiteit in Human Design

Individualiteit, zoals het in Human Design bedoeld is, gaat over je individuele uniekheid en potentie ontdekken. En over vanuit je eigen autoriteit je beslissingen nemen in plaats van een autoriteit buiten je te volgen. Wat niet wil zeggen dat er geen gidsen zijn die ons verder op weg kunnen helpen.

Het proces, waar Human Design een hulpmiddel bij is, gaat over je eigen autoriteit voelen en volgen. Het heeft niet te maken met je ergens tegen verzetten, maar het gaat er wel om dat we bewust worden waar beïnvloeding en conditionering het in ons heeft overgenomen en door ons heen is gaan leven. Je eigen Human Design kaart kan je dit laten zien.

De enige autoriteit in ons leven die er echt toe doet is onze eigen autoriteit. Zelfs God, die mensen vaak buiten zichzelf hebben geplaatst, spreekt in de mens, niet van buitenaf tot de mens.

We hebben allemaal een kompas in het leven. Dat kompas ligt niet buiten ons maar in ons. Helaas hebben we van jongs af aan niet echt geleerd om op eigen kompas te vertrouwen.

We leren juist het tegenovergestelde. En daarmee hebben de meesten van ons, ons eigen innerlijke weten aan de kant geschoven. En als we er al contact mee maken, dan twijfelen we er vaak ook nog aan. We leven in een generatie van verwarde personen: mensen die niet weten wie ze zijn. We zijn gaan leven via wat Human Design de ‘not-self’ noemt. Overgenomen door een collectieve denkgeest. Omdat we niet hebben leren voelen, maar alles zijn gaan beredeneren op basis van de mind. 

Dat heeft ervoor gezorgd dat we van jongs af aan onze beslissingsbevoegdheid buiten onszelf hebben gelegd. Dat is de reden dat grote groepen mensen makkelijk te beïnvloeden zijn van buitenaf. Het is de aard van de not-self.

Not-self strategieen

We zijn ons oa gaan aanpassen, vaak totaal onbewust. Maar wat nog meer impact heeft, is dat onze hele persoonlijkheid vaak gebaseerd is op bepaalde not-self strategieën. In plaats van onszelf te zijn, zijn we via onze conditioneringen gaan leven en houden we deze vaak ook nog in stand. Zo blijven we in situaties die niet goed voor ons zijn, die onze gezondheid en relaties aantasten, zijn we ons steeds aan het bewijzen, zoeken we steeds weer naar liefde en richting, doen we alles om conflicten te vermijden, zijn we druk met zaken die in wezen niet belangrijk zijn enzovoort. Het is een vorm van zelfbehoud geworden. En dat is ook begrijpelijk omdat we ons diep van binnen afhankelijk voelen. Maar dat is enkel omdat we onze eigen kracht, nog niet volledig kunnen voelen.

Uitzonderingen daar gelaten, maar ons hele westerse systeem is gebaseerd op volgen. En ondertussen moet iedereen een leider zijn. Dan krijg je dus blinden die de blinden leiden.

De leider van je eigen leven zijn

De enige leider die we hoeven te zijn is die van ons eigen leven. Het is een totaal ander soort leiderschap dan we ons vaak verbeelden. We hoeven niets en niemand te sturen of beïnvloeden en we hoeven ook niet te volgen. Zelfs onszelf niet. Het is een leiderschap van niet leiden en niet volgen. Gewoon stap voor stap je eigen weg bewandelen en keuzes maken vanuit jezelf en niet meer vanuit wat een ander wel niet van je denkt of vindt. Dan komen we los van de beïnvloeding en komen we langzaam weer tot onszelf. En dus ook uit de not-self hypnose.

En dat is een individualiteit die niet egoïstisch van aard is, omdat, wanneer je je eigen potentie aanboort, je altijd van nature iets bijdraagt aan het leven op deze planeet. Je voegt dan iets toe, wat compleet uniek is, namelijk jezelf.

Alles wat uit je ware natuur voortkomt is een toevoeging aan het leven op deze aarde en zal ook van nature gaan stromen wanneer we uit die not-self hypnose van de mind komen en onze weerstand opgeven. Mensen die in hun design leven voelen voldoening of vrede of succes, en alles wat uit je voortkomt.

Meer weten over wat Human Design voor je kan doen? 

What I like is that Human Design gives you a road map, gives you a manual. It points out to every little thing along the way. And each aspect of that can bring great value into your own process. It’s here to nurture the individual, to nurture uniqueness. It is in the end what knowledge is about. It’s about being able to benefit the other, to be able to serve.

So, regardless of where your imagination goes, if you’re thinking about the way in which we are constructed, in the end we live this life, this illusion, this maia. This is what it’s about. Oh, I hope that I can help you put your head through the sky every once in a while to be able to see what’s there underneath. But I live in the world, just like you. This is where we belong. And we’re here to live it in the correctness of what’s possible for us. That’s the point — Strategy and Authority.

LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Facebook

Op de hoogte blijven van publicaties en nieuwe Podcasts?

Mijn thema's gaan over persoonlijke groei in een veranderende wereld. Over bewustwording en ontwaken, Human Design, ondernemen en vrijheid het volgen van je eigen unieke en authentieke weg. Ik stuur zo'n 1x per maand een e-mail.

Het Menu