Wat houden mijn sessies in en welke opties zijn er?

De meeste mensen die met mij willen werken gaan door een veranderingsproces heen. In dat proces met jezelf, je relaties en je werk/bedrijf gaat het om steeds meer bij je authentieke kern te komen om vervolgens vanuit die plek keuzes te maken waardoor je vanuit zielsoogpunt echt verder komt op je levenspad.

 

De onderliggende energie

In mijn sessies en in dit proces gaat het voornamelijk om energie. De laag die onder je persoonlijkheid en dagelijkse realiteit ligt. Uiteindelijk creëren we ons leven vanuit een energetische laag. Mijn werk richt zich in de kern op het innerlijke ontwaken van je ware Zelf.

 

Een van de methodesdie ik in mijn trajecten gebruik is Human Design. Human Design geeft je een blauwdruk van hoe je energetisch in elkaar zit. Hoe en waar je geconditioneerd bent, op wat voor manier je het beste beslissingen kunt nemen en dus ook hoe je naar een toekomst kunt navigeren die echt bij je past. Ook werken we daarin met je angsten en onekerheiden. Het is een tool die, als je er serieus mee aan de slag gaat, een enorme impact kan hebben op jezelf en al je relaties en je kan helpen naar een nieuw leven.

 

Met de kennis over wie je energetisch bent, gaan we ook praktisch aan de slag. Want het leven wordt bepaald door de kwaliteit van je beslissingen.

 

Als het nodig is duiken we in sommige sessies diep in je levensverhaal, je uitdagingen, (relatie)patronen en blokkades. En in hoe je de weg naar vrijheid daarin kunt vinden. Afhankelijk van jouw vraag zullen we ook samen werken aan de relatie met jezelf, je partner en je bedrijf. 

 

Ik werk op basis van relatie en een vertrouwensband. Onze een-op-een sessies vormen de basis, maar daarnaast heb ik met mijn klanten ook vaak contacct via whatsapp. Relatie staat in mijn manier van werken centraal. 

 

Langer of korter met mij te werken

Door met mij te werken kies je voor jezelf een periode waarin je je toewijdt aan diepe verandering en transformatie op alle drie de hierboven genoemde levensgebieden. Vooral ondernemers die voor een combinatie van veranderingen en uitdagingen staan kunnen baat hebben bij een periode van langere begeleiding.

 

Je kunt bij mij ook terecht voor wat kortere trajecten van drie maanden of een instaptraject van een maand. Wat bij jou past zal een beetje afhankelijk zijn van wat er nu in je leven speelt, je spirituele bewustzijn en de aard van je situatie.

 

Tijdens een kennismakingsgesprek via Zoom kunnen we samen kijken wat het beste bij je past en wat je nodig hebt.